Gospodarka

finanse i kredyty online

15
sty

Kryzys lat 60

Pierwsze sygnały o pogarszającej się sytuacji świata w zakresie wyżywienia pojawiły się w latach sześćdziesiątych. Średnia roczna stopa światowej produkcji żywności, sięgająca w latach pięćdziesiątych 3,1 %, zmniejszyła się w następnym dziesięcioleciu do 2,7% przy równoczesnej stopie przyrostu ludności na poziomie 2,0%. Spowodowało to zmniejszenie przyrostu produkcji żywności na jednego  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

Czynnikiem obniżającym właściwości spawalnicze stali niestopowych jest segregacja pierwiastków, przede wszystkim węgla, siarki i fosforu. Nadmierna segregacja może powodować pękanie gorące spoin i powstawanie w nich pęcherzy. Stal uspokojona, odtleniona krzemem (0,104-0,35%) lub dodatkowo aluminium (minimum 0,02%), wykazuje bardzo niewielką skłonność do segregacji strefowej. Stopień segregacji w stalach półuspokojonych jest  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

Greckim bogiem mórz i rzek był Posejdon, posługujący się jako atrybutem trójzębem. Rzymianie zwali władcę oceanów Neptunem. W zasadzie twórcy jednej z tych nowych teorii — neptuniści — wywiedli swój rodowód od dyluwialistów, stronników legendy o potopie. Z ich szeregów wyszedł m.in:szwedzki chemik i mineralog Tobern Bergman, przyjaciel i mecenas  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

Od czasu podróży po Szwajcarii w roku 1775 Goethe zapałał „namiętnością do mineralogii i geologii”. We wszystkich górach, przez które wędrował, zbierał minerały, zawsze przyciągało go „potężne życie w rozpadlinach i jaskiniach… w podziemnych światach”. Napisał też interesujące rozprawy o granitach i bazaltach, pielęgnował stosunki towarzyskie z wybitnymi geologami i  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

W końcu lat trzydziestych ubiegłego wieku Francuzowi noszącemu dźwięcznie brzmiące nazwisko Jacąues Boucher de Crevecoeur de Perthes, byłemu dyplomacie w służbie napoleońskiej, zajmującemu się na emeryturze literaturą, archeologią i geologią, udało się dokonać odkrycia, które znacznie bardziej poruszyło opinię publiczną niż jego miernej wartości powieści. Ów amator znalazł mianowicie w  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

W celu stworzenia motywacji ekonomicznej dla zatrudniania osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy wprowadzono system miesięcznych wpłat na utworzony jednocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każdy zakład zatrudniający co najmniej 50 pracowników jest obowiązany dokonywać wpłat na ten Fundusz w wysokości iloczynu połowy przeciętnego wynagrodzenia (ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny w  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe